RandstadRail - Verbouwing Remise Zichtenburg

Op het terrein van de remise Zichtenburg werd op het middenterrein een remisehal gebouwd met daarin 8 kopsporen ten behoeve van de stalling van 24 RandstadRail voertuigen. Op De Werf werd het uitrukspoor voor lijn 2 voorzien worden van een wissel linksaf naar de Nikkelwerf, zodat er rond de remise gereden kan worden. Vervolgens werd het sporencomplex naar de Meppelweg vernieuwd en aangepast. De bestaande remisehal blijft ongewijzigd, zodat daar alleen GTLs gestald zullen blijven.


   
Op 11 november 2004 waren alle sporen en bestrating op het middenterrein verwijderd. De sporen en wissels naar de werkplaats zijn al opengebroken en zullen binnen afzienbare tijd vervangen worden, waarbij de sporen 24 en 26 niet meer aangesloten zullen worden en de wissels iets anders komen te liggen. Tevens zal een deel van de werkplaats afgebroken worden, waarbij spoor 21 verdwijnt.
   In het weekend van 27 en 28 november 2004 werd een grote railvernieuwingsaktie uitgevoerd bij de werkplaats. Een deel van het uitrukspoor van lijn 2 alsmede de gehele wisselkam voor het werkplaatsgebouw werden vervangen. Op nevenstaande foto's is ook te zien dat de sloop van spoor 21 van de werkplaats al ver gevorderd is.Op 4 december 2004 zien we dat de sporen naar de toekomstige hal en de werkplaats grotendeels gelegd zijn.Eind december 2004 begint het skelet van de nieuwe hal vorm aan te nemen. Het putspoor van spoor 21 (de vroegere smeerput) is duidelijk zichtbaar.Eind januari 2005 zijn alle dakspanten geplaatst en wordt de dakbedekking aangebracht op de nieuwe remisehal. De spoorbogen naar de hal zijn al aangelegd, maar nog niet aangesloten op het railnet. Zo hier en daar liggen nog wat oude restjes rails.Aan de achterzijde van de remise is eind februari 2005 een nieuw spoorcomplex aan het ontstaan.
< < <
De aansluitingen naar de Meppelweg liggen al klaar.
> > >
De uitrijsporen aan de achterkant van de remise worden weer op hoogte gebracht. De trams moeten door alle werkzaamheden achteruit de remise verlaten.
  De oude keerlus Berestein is opgeruimd.

De nieuwe hal voor de RandstadRail voertuigen in aanbouw.

Het bouwterrein wordt zwaar bewaakt...

Nieuwe remisehal Zichtenburg (22 mei 2005)
Op het terrein van de remise Zichtenburg is de afgelopen maanden gebouwd aan een nieuwe hal ten behoeve van de stalling van RandstadRail voertuigen.
Een kijkje in de hal. Bij dit spoor moet nog beton gestort worden. In de hal liggen bijna alleen kopsporen.
Nog een kijkje in de hal. Spoor 21, dat vroeger deel uitmaakte van de werkplaats, ligt afgezonderd van de rest. Het is voor een deel ook putspoor. Railvoertuig op spoor 21.

Stand van zaken 5 juni 2005
Rond de remise Zichtenburg is een indrukwekkende hoeveelheid rails verschenen. Op 31 mei was men volop bezig met het leggen ervan, op 5 juni werd gewerkt aan de bovenleiding.