RandstadRail - De Profielmeetwagen

Rond de jaarwisseling 2004/2005 is er door de afdeling Trammaterieel gewerkt aan een profielmeetwagen voor RandstadRail. Hiermee kan bekeken worden waar het traject dat RandstadRail zal gaan volgen nog aangepast moet worden aan de RandstadRail voertuigen, die 30 cm breder zijn dan de GTL-trams. De meetwagen is daartoe aan de zijkanten voorzien van een aantal beweegbare kleppen, die op RandstadRail-geschikte trajecten geen halteperrons, palen e.d. mogen raken. Op plaatsen waar het tracé nog te smal is, zullen de kleppen inklappen, zodat de meetwagen toch kan passeren.

De meetwagen bestaat net als de dubbelgelede RandstadRail voertuigen uit drie delen. Het middelste deel van de profielmeetwagen is gemaakt uit de oude TW6000 profielmeetwagen, het voorste en achterste deel zijn nieuw gemaakt. Het middendeel rust op twee Haagse draaistellen, de overige delen ieder op één draaistel ex-Marseille. De delen zijn onderling gekoppeld met een cardan-achtige koppeling, die zowel horizontale bewegingen (bochten) als verticale bewegingen (bruggen e.d.) toelaat. De meetwagen is niet gemotoriseerd, maar beschikt over een koppeling waarmee die aan de trekstang van een GTL gekoppeld kan worden. Aan de achterzijde bevindt zich een koppelmogelijkheid d.m.v. een trekstang zoals die bij PCCs gebruikt wordt.


Tijdens meetritten wordt de meetwagen gesleept door GTL 3099. Deze tram trok ook de TW6000 profielmeetwagen en is uitgerust met extra aansluitingen voor de verlichting van de meetwagen.