RandstadRail - Het Netkousviaduct

De verbinding voor RandstadRail tussen het Haagse tramnet en de spoorbaan naar Zoetermeer wordt gevormd door een viaduct in de Prinses Beatrixlaan, dat vanwege het ontwerp het Netkousviaduct genoemd wordt. De bouw van dit viaduct is eind 2004 begonnen.


 

Begin van de netkous

 

In de netkous

 

Station Prinses Beatrixlaan

 

Zijaanzicht station

Zijaanzicht viaduct

Aansluiting op de spoorbaan

 

Het begin van de bouw - eind november 2004
In de Prinses Beatrixlaan is begonnen met de bouw van het Netkous viaduct.
   

3 maart 2005: Sneeuw
   

Eind maart 2005
Een aantal schuine pilaren waar het viaduct op komt te rusten is in diverse stadia van aanbouw, en er is een metalen geraamte neergezet dat de basis vormt van de montagehal waar de viaductdelen zullen worden voorgemonteerd.

1 april 2005: De montagehal krijgt zijwanden
   

Stand van zaken medio april 2005

In de Prinses Beatrixlaan wordt druk gewerkt aan de bouw van het Netkous viaduct. De montagehal waar de viaductdelen geassembleerd zullen worden is vrijwel voltooid en ter hoogte van de J.P. Coenstraat wordt gewerkt aan de toekomstige halte Beatrixlaan. Ook aan de pilaren waar het viaduct op komt te rusten wordt nog volop gewerkt.


Een kijkje in de montagehal op 3 juni 2005
Met dank aan Combinatie Ballast Boer Beatrixlaan v.o.f. [CB3] bestaande uit: Ballast Nedam Infra en de Boer Dintelmond
   

Door een groot aantal in de metalen constructie geplaatste steigers zijn alle lassen goed bereikbaar.

De verticale ringen worden in twee delen per vrachtauto aangevoerd en ter plaatse tot hele ringen aan elkaar gelast. Vervolgens worden ze in de hal verticaal neergezet en worden de buizen ertussen gelast.

Verplaatsen van het eerst viaductdeel op 7 juni 2005
Op dinsdagavond 7 juni werd het eerste viaductdeel naar buiten gereden om tijdelijk elders op het bouwterrein opgeslagen te worden. Het stalen gevaarte wordt hier vanaf het bouwterrein de Prinses Beatrixlaan opgereden.

Op weg naar z'n tijdelijke plek wordt de montagehal gepasseerd, waarbij het echte viaduct zijn impressie op de zijkant van de hal passeert.

Een kwartiertje later wordt de andere kant van het bouwterrein bereikt, waar de onderdelen voor het volgende deel al klaarliggen.

Medio juli 2005
Medio juli is viaductdeel nummer 4 in aanbouw. De drie reeds gebouwde delen liggen naast de hal te wachten op het aanbrengen van een coating, wat zal plaatsvinden in een nog te bouwen hal aan de overkant van de straat, op het terrein van De Monarch.

15-16 juli 2005: Inhijsen liggers voor Station Prinses Beatrixlaan
In het weekend van 15 en 16 juli 2005 werden ter hoogte van de J.P. Coenstraat een zestal zware liggers ingehesen. Hierop zal later het station Prinses Beatrixlaan komen. De liggers waren vanuit de betonfabriek in Kootstertille per schip aangevoerd naar het Haagse industrieterrein Binckhorst, vanwaar zij per speciaal transport dwars door Voorburg naar de Prinses Beatrix gereden werden.

Tweede helft juli: bouw en ingebruikname van de conserveringshal
Tegenover het nieuwe viaduct werd in de week van 19 juli 2005 een hal gebouwd bestaande uit zeecontainers. In deze hal zullen de voorgemonteerde viaductdelen van een coating voorzien worden, voordat zij op hun definitieve plek gezet worden. Korte tijd later al werd deze hal in gebruik genomen.
   

Augustus 2005: het eerste deel van het viaduct wordt op z'n plaats gezet
In de avond van 22 augustus 2005 werd het eerste deel van het Netkousviaduct op z'n plaats gezet. Deze operatie met zwaar materieel trok nogal wat aandacht.

Enkele dagen later, op 25 augustus, was de feestelijke onthulling van het eerste viaductdeel.
Na enkele korte toespraakjes ontstaken projectleider Heijers en wethouder Bruins met een druk op de knop vuurwerk en confettikanonnen.
< < <
Enkele drummers op een podium in het viaductdeel zorgden met een oorverdovend lawaai voor de juiste stemming.
< < <
Een kijkje door het viaductdeel. Duidelijk zichtbaar zijn de pilaren voor de rest van het viaduct en de basis van het station Beatrixlaan.

Intussen ging aan de andere kant van de Prinses Beatrixlaan het werk in de lashal gewoon verder. Aan het begin van de avond van diezelfde 25e augustus werd het eerste viaductdeel voor het station Beatrixlaan omgereden naar het opslagterrein. Het viaduct is ter hoogte van het station breder, met als gevolg dat de stationssegmenten niet in één deel gebouwd kunnen worden. Ze worden daarom in twee helften gemaakt, die later aan elkaar gelast worden. De vorm van de segmenten is ook anders dan de rest van het viaduct., duidelijk zichtbaar wanneer men ze naast elkaar ziet.

Stand van zaken medio september 2005

Op zaterdag 10 september 2005 werden twee viaductdelen geplaatst naast het deel dat als eerste geplaatst was.


Ruim een week later, op dinsdag 20 september 2005, werden ter weerszijden van het toekomstige station twee korte segmenten geplaatst.

Nadat een segment in elkaar gelast is, wordt het in de uit containers opgebouwde conserveringshal gestraald om het goed te reinigen voordat de coating aangebracht wordt.

Op 21 september 2005 werd in de lashal een stationssegment voltooid... ...en nemen de pilaren voor de bocht vanaf Ternoot meer vorm aan.

  Hier worden voorbereidingen getroffen voor het aan elkaar lassen van twee delen. Er wordt een soort tent om het te lassen vlak gebouwd, zodat het laswerk onder gecontroleerde omstandigheden (juiste temperatuur, droog) kan plaatsvinden.  

Een dag later wordt in conserveringshal een viaductdeel voorzien van een beschermende coating. Door de hierbij gebruikte hoogwerkers en beschermingsmiddelen lijken de mensen die dit werk uitvoeren op ruimtewandelende astronauten bij het internationale ruimtestation.

Aan de overkant van de straat wordt in de lashal begonnen aan weer een nieuwe stationsmodule. Evenals alle andere delen begint ook deze met slechts een enkele ring.

Drie dagen later zijn de 'astronauten' klaar met de coating. Duidelijk is te zien dat alle lasverbindingen van een beschermende laag voorzien zijn. De rest van de constructie was in de staalfabriek al voorzien van een laagje aluminium.

1 oktober 2005: Inhijsen liggers
Op zaterdag 1 oktober werd een achttal betonnen liggers geplaatst, o.a. over één van de rijbanen van de Schenkkade.

Medio oktober 2005: Eerste stationsoverspanningen geplaatst
In de nachten van 19-20 en 20-21 oktober 2005 werden de eerste overspanningen van het station Prinses Beatrixlaan op hun plaats gezet. Even verderop is de sloop van de bovenste etage van de parkeergarage van Siemens in volle gang, zodat RandstadRail daar kan aansluiten op de spoorbaan, waar nu de Intercities nog rijden.

Eind november 2005: de laatste modules worden gebouwd

De voorgaande weken is het Netkousviaduct steeds prominenter geworden in het straatbeeld.

Op 23 november 2005 wordt in de lashal gewerkt aan een van de laatste modules. Twee ringen staan al rechtop, de overige onderdelen liggen klaar voor montage.


Stand van zaken medio december 2005
Hoewel het Netkousviaduct nu bijna in de volle lengte in het straatbeeld staat, is het nog verre van voltooid. Op diverse plaatsen moeten nog stalen buizen tussen viaductsecties aangebracht worden en in tentjes helemaal bovenop het viaduct worden reeds geplaatste secties afgewerkt. Ook in de lashal en de conserveringshal wordt nog druk gewerkt.

In de conserveringshal wordt weer een viaductsegment gestraald en van een coating voorzien.

Een kijkje bovenop het viaduct. In de vierkante opening (waar de plank overheen ligt) komt de roltrap. In het viaduct is het een wirwar van steigers en planken.

In de tentjes bovenop het viaduct worden de geplaatste viaductsegmenten aan elkaar gelast.

Na het laswerk wordt een beschermende laklaag aangebracht.

In de lashal worden de laatste viaductsegmenten gebouwd. Nadat de laatste gebouwd is, wordt de hal afgebroken, worden de ontbrekende betonnen pilaren gestort en de laatste segmenten geplaatst.

Begin 2006: Constructie viaductdelen Netkous voltooid
De constructie van viaductdelen voor het Netkousviaduct is voltooid. De lashal, waar de delen werden geassembleerd, werd eind januari afgebroken, en ook de conserveringshal werd gesloopt. De laatste voorgebouwde viaductdelen werden overgebracht naar het KPN terrein. Op de plaats van de lashal worden binnenkort de laatste vier viaductdelen geplaatst.
   


Het afbreken van de conserveringshal gaat bijzonder snel. De vrachtwagens rijden af en aan om de containers af te voeren.

De andere kant van de Netkous (30 januari 2006)

Waar de netkousconstructie eindigt, gaat het viaduct over in twee betonnen liggers.

Van bovenaf is goed te zien hoe op de spoorbaan aangesloten gaat worden en dat daarvoor een etage van de ronde parkeergarage van Siemens afgehaald moest worden.

Met dank aan Siemens Nederland N.V. voor de gastvrije ontvangst

Medio februari 2006: Laatste delen Netkousviaduct geplaatst
In de nacht van 17 op 18 februari 2006 zijn de laatste twee voorgebouwde delen van het Netkousviaduct op hun plaats gezet. Het korte ontbrekende stukje zal met losse buizen tussen de diverse delen gemaakt worden.

Verbindingsboog Ternoot - Netkous ingehesen
Op zaterdag 4 maart 2006 werd op de Juliana van Stolberglaan de verbindingsboog tussen de trambaan bij Ternoot en het Netkous viaduct ingehesen. De boog bestaat uit acht betonnen delen, die per schip uit Friesland aangevoerd werden.

15 maart 2006: Een wandeling door het Netkous viaduct
De wandeling begint bij Ternoot, waar het viaduct bestaat uit twee gebogen betonnen liggers, die de verbinding vormen tussen het tramviaduct en het Netkous gedeelte.

 

Even verderop verdwijnt de netkous in een grote witte tent.

 

Zo ziet die tent er van binnen uit.


Op een aantal plaatsen worden rubberen blokken opgenomen in de staalconstructie. Deze kunnen trillingen en kleine bewegingen opvangen.

 

Aan het begin van het halteperron is de overkapping van de roltrap al geplaatst.

De roltrap zelf is nog niet aanwezig, zodat de V-vormige betonnen steunen van het viaduct goed te zien zijn.

Station Prinses Beatrixlaan. Nu nog vooral een wirwar van steigers en bouwmaterialen, maar de ruwe vormen van een middenperron met aan beide zijden ruimte voor de rails is al duidelijk te zien. Aan de Schenkzijde van het perron komt ook een roltrap, waarvan de overkapping zojuist geplaatst is.

Een kijkje door de rest van het viaduct richting Schenkkade. En ongeveer dit gaat een RandstadRail bestuurder zien als hij het station binnenrijdt vanuit Zoetermeer.

Aansluiting van het viaduct op het Haagse tramnet
Van de buitendienststelling voor de werkzaamheden bij CS werd gebruik gemaakt om het wissel te plaatsen waar RandstadRail van het Haagse tramnet aftakt en het Netkousviaduct inrijdt.
Voordat het wissel geplaatst kan worden moet er het nodige weggebroken worden, zoals hier te zien op zondag 9 april.

Op maandag 10 april was het breekwerk voltooid en verschenen de eerste nieuwe railsecties en wisseldelen bij de aftakking naar het netkousviaduct. De halte Ternoot ligt er intussen verlaten bij

Twee dagen later zijn de nieuwe wissels gelegd, is een eerste laag beton gestort en is men bezig met de afwerking van het geheel.

Een kijkje op het Netkousviaduct op 28 april 2006
Nu de stalen netkousconstructie vrijwel voltooid is, kan begonnen worden met de aankleding van het viaduct en de aanleg van de sporen.

 

Aan de Ternootzijde van het viaduct wordt o.a. gewerkt aan de steunen van de balustrade en het storten van betonnen randjes.


Bij station Prinses Beatrixlaan vordert de overkapping gestaag. Het aanbrengen daarvan is een klus waarbij je geen hoogtevrees moet hebben.

< < < Ook de roltrappen worden overkapt. > > >

   
  Duidelijk is te zien dat ter hoogte van het station de sporen verder uit elkaar liggen dan op de rest van het viaduct, waar het traject vrijwel recht is.  

Op het gedeelte tussen het eind van de netkousconstructie en de aansluiting op het spoorwegnet is begonnen met de railbouw. Voor het transport van materialen is een portaalkraan geplaatst.

Het viaduct eindigt met een bocht naar de plaats waar aangesloten wordt op het spoorwegnet.

Komend vanuit Zoetermeer biedt het Beatrixkwartier een indrukwekkende entree van Den Haag.

30 juni 2006: Spoorbouw en werken aan de halte
Nu de staalconstructie van de Netkous voltooid is, kan gewerkt worden aan de verdere aankleding van het viaduct. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het monteren van de sporen en de inrichting van de halte.
Over vrijwel de gehele lengte van het viaduct liggen nu sporen, in diverse stadia van montage. De spoorstaven liggen in gootjes die worden gevormd door enerzijds de betonnen rand van de liggers en anderzijds de stalen profielen waaraan in een later stadium de ontsporingsrail bevestigd wordt. Allereerst wordt in de gootjes een onderlaag van oranje rubbermatjes gelegd. Vervolgens worden de spoorstaven nauwkeurig in de gootjes neergelegd; tenslotte worden de gootjes volgegoten met trillingsdempend materiaal en wordt de ontsporingsrail gemonteerd. In de tramtunnel is een vergelijkbare techniek toegepast.

De lange spoorstaven worden aan het eind het viaduct in geschoven en vervolgens met diverse soorten karretjes naar hun definitieve plek gereden.

Ongeveer bij de bocht naar de spoorbaan liggen de laatste spoorstaven, in de bocht zelf liggen alleen nog de stalen profielen.

   
  Op twee plaatsen op het viaduct zit in de rails een zg. schuiflas, die moet voorkomen dat bij warm weer de rails door uitzetting vervormt (foto links). Ook de betonnen constructie van het viaduct heeft iets vergelijkbaars (foto's midden en rechts).  

Op het halteperron zijn de liftkoker en de roltrappen al geplaatst.

Het dak van de halte nadert zijn voltooïng. Het aanbrengen van de metalen platen is een nauwkeurig werkje waarvoor bovendien ingewikkelde steigers nodig zijn.

Tenslotte een aantal plaatjes van zomaar een dag in de Netkous.

De roosters tussen de sporen zijn het vluchtpad, waarmee in geval van nood het perron bereikt kan worden.