RandstadRail - Spoorvernieuwing Meppelweg

Op de Meppelweg, waar RandstadRail lijn 6 komt te rijden, wordt over de gehele lengte het spoor vernieuwd. Sinds 14 maart 2005 rijdt lijn 6 daardoor niet verder dan het Castricumplein. Voor het vervangende vervoer worden op doordeweekse dagen ex-SVD bussen ingezet; in het weekend rijden naast reguliere bussen ook Specials bussen uit de serie 670.


In de eerste week van de buitendienststelling werden op vrijwel het gehele traject binnen enkele dagen alle rails verwijderd en de haltes gesloopt.

Stand van zaken begin april 2005

Aan het eindpunt De Uithof is van de tramhalte weinig meer over. De vervangende bussen van lijn 6P halteren achter het eindpunthuisje.

De vroegere halte Randveen is definitief verdwenen.

Ter hoogte van de remise Zichtenburg zijn nieuwe sporen gelegd, waabij opvalt dat de ligging anders is dan eerst: de nieuwe sporen sluiten zowel aan de uitrijd- als aan de inrijdzijde van de remise niet aan op de oude sporen.

Het grootste deel van de trambaan op de Meppelweg is een zandbak. Bij de Dedemsvaartweg is een stuk nieuw spoor verschenen.


Stand van zaken op 24 april 2005

Het eindpunt De Uithof is geheel afgebroken. Op het terrein van de remise Zichtenburg wordt proefgereden met meettram 1315. De uitgang van spoor 1 (de wasmachine) wordt aangepast.

Tussen de Bouwlustlaan en de Dedemsvaartweg is het een afwisseling van stukjes spoor in beton en bekistingen, soms al voorzien van betonwapening.

   
  De oude halte Zuidwoldepad wordt afgebroken; aan de andere kant van het oversteekje is aangevangen met de bouw van een nieuw halteperron.  

Stand van zaken op 22 mei 2005

Nabij en op het eindpunt De Uithof verandert de spoorsituatie nogal. Nieuwe rails ligt klaar.

Aan de inrijzijde heeft de remise ZBG momenteel geen verbinding met de Meppelweg. De uitrijzijde is dankzij wat grasmatjes flink opgeknapt. Ook verschijnt er weer bestrating.

De nieuwe baan in diverse fasen van afbouw. Nabij de Zichtenburglaan zien we betonbekisting waar de wapening eerst nog op en even verderop tussen ligt (linker twee foto's). Bij De Rade ligt aan de ene kant van de kruising de wapening tussen de bekisting en is aan de andere kant de halte in aanbouw, waarbij de sporen al geheel in beton liggen (rechter twee foto's).

Bij de halte Dedemsvaartweg is te zien dat het spoor op de vrije baan niet op een brede betonplaat ligt; bij de haltes is dit wel het geval. Deze halte is al bijna klaar. Bij de bocht Zuidwoldestraat / Dedemsvaartweg is het spoor nu ook opgebroken.

Stand van zaken op 5 juni 2005

Aan het eindpunt Uithof is de definitieve situatie al duidelijk zichtbaar: twee sporen met een middenperron, het binnenspoor is een kopspoor, het buitenspoor sluit aan op de keerlus.


Op de Meppelweg ligt op de meeste plaatsen weer tramrails.

In de Zuidwoldestraat is nabij de bocht naar de Dedemsvaartweg een klein stukje spoor vervangen. Ter hoogte van de halte Zuidwoldepad is één spoor deels vervangen en ontbreekt het spoor in de andere richting. De bushalte Dedemsvaartweg van lijn 14 is wat moeilijk toegankelijk voor in- en uitstappende passagiers en derhalve tijdelijk opgeheven.

   
  Eind juni wordt gewerkt aan de nieuwe halte tegenover de remise Zichtenburg. Deze halte vervangt de vroegere haltes Beresteinlaan en Randveen.