De bouw van opstelterrein Zichtenburg 2 (Meppelwerf)

Met de komst van de Avenio trams ontstond de behoefte aan stallingsruimte voor deze voertuigen. Ze kunnen door hun afmetingen niet terecht in de bestaande remises Lijsterbesstraat en Scheveningen, en de remise Zichtenburg wordt gebruikt voor de RegioCitadis trams van RandstadRail. Na een aantal locaties bekeken te hebben viel de keus op een terrein naast de remise Zichtenburg.

De nieuwe stalling is geen echte remise, maar een opstelterrein. De trams staan buiten, maar er is wel een servicegebouwtje met twee sporen waar klein onderhoud gedaan kan worden aan de trams. Hoewel er ook RegioCitadissen van RandstadRail zouden kunnen staan, zal het nieuwe terrein vooralsnog alleen gebruikt gaan worden voor Avenio trams.

Op 9 september 2015 is er nog weinig te zien dat op een tramstalling lijkt. Er is grondwerk gaande en er ligt vooral veel blub. Op 27 oktober 2015 is het terrein ge√ęgaliseerd en met wat fantasie is al te zien waar de sporen ongeveer komen te liggen.

  Op 5 en 6 november 2015 verschenen de eerste sporen en werd de wisselkam opgebouwd.  
   
   
   

Op onderstaande foto's is te zien waar de sporen straks vanaf het wisselcomplex rechtdoor zullen lopen tot aan de rand van het terrein bij het aangrenzende gebouw. Op dit deel van het terrein worden geen kant-en klaar spoorsecties toegepast, maar worden de secties ter plekke opgebouwd uit spoorstaven en dwarsliggers.

We zien hier hoe op 6 november 2015 enkele spoorbogen op hun plek worden gelegd.

Links: op deze plaats komt de spooraansluiting op De Werf.
Rechts: Het servicegebouwtje komt ongeveer hier te staan.

Op 2 december 2015 zien we dat er de afgelopen weken flinke vorderingen zijn gemaakt met de spoorbouw.

   
Zes opstelsporen zijn in de volle lengte aanwezig en worden afgewerkt.

   
Aan het wisselcomplex wordt geslepen en gelast. Tevens is er beton gestort.
   

   
In tegenstelling tot het wisselcomplex worden de spoorsecties voor de rechte opstelsporen ter plekke in elkaar gezet.
Voor de bevestiging van de spoorstaven op de dwarsliggers is gelukkig een gemotoriseerd hulpje beschikbaar.

  De overvloedige regen van de afgelopen tijd veroorzaakt wel wat ongemakken, maar heeft niet voor grote vertraging gezorgd.
Het overtollige water wordt van de bouwplaats weggepompt naar een deel van het terrein waar voorlopig nog niets gebeurt.
 

Woensdag 9 december 2015 is het bestaande wisselcomplex aan beide kanten uitgebreid met nieuw spoor en nieuwe wissels.
Aan de kant van de opstelsporen zien we de wissels naar de latere sporen 11 t/m 13. De nieuwe wissels aan de kant van de remise leiden o.a. naar de twee sporen die in het servicegebouw komen te liggen.
De rechte opstelsporen 1 t/m 6 worden voorbereid voor het storten van beton.

Op 6 januari 2016 wordt er gebouwd aan secties voor de opstelsporen 7 t/m 13.
   
  Om dat op een stabiele ondergrond te kunnen doen worden daarvoor de al gelegde sporen 5 en 6 gebruikt. De nieuwe secties liggen daar nu opgestapeld en zullen later met hijskranen op hun plek gelegd worden. Voor het zover is moet eerst de ondergrond nog geprepareerd worden. Hier zien we het eerste stukje daarvan.  

Intussen worden de sporen 1 t/m 4 verder afgewerkt. Een stukje nieuw spoor, de wissels naar de sporen 7 t/m 13, wordt op hoogte gesteld.
  Een overzicht van het bouwterrein.

Met behulp van de plattegrond wordt duidelijk wat we hier precies zien.


Op het terrein wordt gewerkt aan het afwerken van de sporen en het aanleggen van technische installaties.


De bovenleidingmasten zijn geplaatst. Met name bij het wisselcomplex aan de kant van de Meppelweg is het een waar palenwoud.


Spoorbouw aan de kant van de in- en uitgang van het opstelterrein. We zien hier rechts het spoor waarover de trams het terrein zullen verlaten, en links de wissels naar de sporen waar de trams via het nog te bouwen servicegebouwtje het terrein op zullen rijden.

De fundering van het servicegebouwtje en de sporen daarin wordt gelegd.

 


Op meerdere plaatsen wordt gewerkt aan de bovenleiding


We nemen ook nog even een kijkje op de plek waar het servicegebouwtje komt te staan.

Alle sporen liggen in bestrating, zodat het hele terrein ook toegankelijk is voor wegvoertuigen.


Op de plaats waar het servicegebouwtje komt wordt gewerkt aan de fundering van de sporen.


Naast het servicegebouwtje komen enkele dienstgebouwtjes waarvan de ruwbouw al deels staat.


De sporen vanaf De Werf zijn nog niet aangesloten op het opstelterrein.


Er liggen nog geen sporen in de hal, maar het doorgaande uitrijdspoor ligt er al wel.


Bij het opstelterrein hoort ook een nieuw onderstation voor de stroomvoorziening. De eerste apparatuur daarvoor is geplaatst.

 


Aan de opstelsporen wordt niet meer gewerkt, die zijn klaar.