Dossier HS 2017 - Documenten

Via onderstaande links zijn documenten te downloaden die te maken hebben met de herinrichting van het Stationsplein.
Deze documenten zijn verzameld uit diverse bronnen, en staan hier overzichtelijk bij elkaar.

 

Reizigersinformatie van HTM

Reizigersfolder versie juni 2017

Mupi-poster

Lijnkaartjes met omleidingen per lijn: lijn 1 | lijn 9 | lijn 11 | lijn 12| lijn 15 | lijn 16 | lijn 17

 

Documenten van de gemeente Den Haag

Voorontwerp integraal herinrichtingsplan openbare ruimte Stationsplein Hollands Spoor en brede deel Stationsweg (2012)

- Bijlage 1: Voorontwerp

- Bijlage 2: Toelichting

Vrijgave inspraak Voorontwerp Hollands Spoor (2012)

Voorstel van het college inzake vaststelling Integrale herinrichting openbare ruimte Stationsplein, brede deel Stationsweg e.o. (2013)

- Bijlage 1: Projectbeschrijving Integrale herinrichting Stationsplein, brede deel Stationsweg e.o.

- Bijlage 2: Inspraakrapport

Voorstel van het college inzake vaststelling Voorontwerp Netwerk RandstadRail Tophalte HS Stationsplein (2014)

- Bijlage 1: Plantoelichting Voorontwerp Tophalte Hollands Spoor

- Bijlage 2: Overzichtstekening Voorontwerp HS Tophalte

Marktconsultatie NRR Stationsplein Hollands Spoor (2016)

- Bijlage 1a: Tekening definitief ontwerp Stationsplein fase 2

- Bijlage 2: Overzichtstekening projecten

Documentatie op Tenderned m.b.t. de aanbesteding in 2017

 

App

De gemeente Den Haag heeft een app uitgegeven genaamd 'Rondom Hollands Spoor'. Deze bevat echter nauwelijks informatie en al helemaal niet over de nieuwe tramhaltes op het Stationsplein. Wie deze app desondanks wil hebben kan die downloaden in de Apple appstore of de Google Playstore.

 

Terug naar de startpagina van het dossier > >