NZH Herinneringsdag

Op 9 november 2006 was het 45 jaar geleden dat de Blauwe Tram voor het laatst in de reizigersdienst reed. Ter gelegenheid hiervan werd door de Tramweg Stichting en de Stichting Historisch Genootschap “De Blauwe Tram” een excursie georganiseerd met het trambedrijf van de NZH als hoofdthema.

De excursie begon 's ochtends vroeg met een rit van het TS-depot Scheveningen naar het NZH Vervoer Museum in Haarlem. Hiervoor werd gebruik gemaakt van Bolramer NZH 4842 van het Haags Bus Museum. In het museum werd natuurlijk een uitgebreid bezoek gebracht aan de aldaar aanwezige (niet rijvaardige) Blauwe Trams, zoals Boedapester B412, het Waterlandse tramstel en de A37. Het museum herbergt ook tal van andere voorwerpen uit de Blauwe Tram-tijd.

Tijdens het bezoek werd door de TS een stuk rail aangeboden dat afkomstig is van de Parkweg te Voorburg en waarover alle slooptransporten op 13 november 1961 hebben plaatsgevonden. Op de terugweg naar Scheveningen werd nog even historische grond bezocht: we zien hier de 4842 in de Breestraat in Leiden.

Bij terugkomst in Scheveningen wachtte daar een van de hoogtepunten van de dag: de schitterend gerestaureerde A106 reed op eigen kracht enkele malen luid fluitend het depot in en uit. Verder kon helaas niet, de wagen is nog niet gekeurd en mag het remiseterrein niet verlaten.

Vervolgens werd met NZH tramstel A327+B303 en goederentram H312+C32+C106 een rit door Den Haag gemaakt, met als bestemming de keerlus aan Voorburg Station. Er werd o.a. via de Koekamp gereden, een locatie met een rijke Blauwe Tram historie. In de Laan van Middenburg vond een ontmoeting plaats van beide trams met de Bolramer.

   
Vanaf station Voorburg ging het gezelschap te voet naar de plaats waar de NZH-remise was gevestigd. Op het Van Wassenaer Hoffmanplein aan de Parkweg werd een vernieuwde plaquette onthuld, die bij het monument, (de enig overgebleven sierbetonnen bovenleidingmast uit 1924), van de Stichting Historisch Genootschap “De Blauwe Tram” is aangebracht.

   
  De dag werd besloten met een avondoptreden van de A106.  
 
Met bijzondere dank aan Raymond Naber van de Tramweg Stichting voor het beschikbaar stellen van zijn foto's en het aanleveren van tekst.