De midlife revisie van de GTL trams serie 3000

Sinds 1995 kregen de GTLs serie 3000 een midlife-revisie. Zij hadden er toen 15 à 20 dienstjaren op zitten. Deze ingrijpende revisie werd door HTM zelf uitgevoerd en duurde per wagen een aantal weken. Na deze revisie moeten de trams nog minimaal 15 jaar ingezet kunnen worden. Op deze themapagina wordt in detail beschreven wat er tijdens deze revisie allemaal aan de trams gedaan werd.

Interieur uitbouwen
De midlife revisie begint met het uitbouwen van het gehele interieur. Niet alleen de bankjes worden verwijderd, ook de loopstangen, de vloerbedekking, de ramen, de kasten met electronica en de hulpcontroller worden verwijderd. Het enige dat blijft zijn de bestuurderscabine (minus de voetplaat met de pedalen) en de zijwandpanelen.

3088
3 juni 1998

3063
10 januari 2003

3063
10 januari 2003

3063
10 januari 2003


Ontasbesten
Vervolgens wordt er asbest uit de trams verwijderd. Hierbij worden strenge veiligheidseisen in acht genomen. Zoals duidelijk is te zien, wordt de tram hermetisch afgeplakt om te voorkomen dat asbestdeeltjes in de omgevingslucht terecht komen. Door een raam is te zien wat er in de tram gebeurt. De open deur op de rechter foto komt uit in de 'tent' die tegen de achterdeur aan geplakt is.

 

3040
24 september 2002

3078
11 april 2001

3084
17 mei 2002

 

Vloerdelen
Wanneer de asbestwerkzaamheden voltooid zijn, kunnen de vloerdelen worden vervangen. Deze bestaan uit platen multiplex, die op het chassis liggen. Ook de draaischijven in de geledingen worden verwijderd en gereviseerd.

3064
6 maart 2002

3084
28 juni 2002

3051
28 maart 2003

3041
17 mei 2000


Achterlichten
De achterlichtconstructie wordt vereenvoudigd van vier losse armaturen tot één groot armatuur. Daarvoor moeten de openingen aan de achterzijde van de tram aangepast worden.

3063
10 januari 2003

3063
10 januari 2003

3015
19 januari 1996

3010
10 september 1999


Midlifewagens op straat

3076
12 januari 1996

3094
7 september 2001

Soms komen midlifewagens wel eens op straat. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer zij gekeerd moeten worden. Tijdens spoorwerkzaamheden in de remise LB werden de midlifewagens tijdelijk ontasbest in de remise ZBG, waardoor zij in onttakelde staat overgebracht moesten worden.


Schortplaten, trekstangen en stootbanden
De meest opvallende constructiewijzigingen die de trams tijdens de midliferevisie ondergaan, hebben te maken met de schortplaten, trekstangen en stootbanden.

Alle schortplaatsteunen worden gereviseerd. Aangezien zij door hun plaats aan de onderzijde van de tram veel te lijden hebben van omgevingsinvloeden, worden zij op de kop na geheel nieuw gemaakt. De koppen van de oude steunen wordt afgezaagd, gestraald en op de nieuwe onderkant gelast.

oud
3064 - 6 maart 2002

nieuw
3046 - 6 maart 2002

Vóór de revisie steekt de trekstang onder de schortplaten aan de voor- en achterzijde van de tram uit. Tijdens de revisie krijgen de 3000-en voor en achter de grotere, meer vierkante schortplaten zonder uitsparingen, zoals de serie 3100 die heeft. Om de trekstang een plek daarachter te kunnen geven, wordt die ingekort en wordt een ander ophangpunt gemaakt.
Een andere aanpassing waarmee de 3000-en gelijk gemaakt worden aan de 3100-en zijn de stootbanden langs de zijkant. Bij de serie 3000 hebben die van oorsprong de volle lengte; bij de serie 3100 bestaan de stootbanden uit meerdere korte standaardlengtes.

Overige werkzaamheden

3066
23 februari 2000

3066
23 februari 2000

Andere werkzaamheden die tijdens de midlife revisie uitgevoerd worden zijn het nakijken van de zandstrooiers, het conserveren van raamkaders, raamrubbers en de klapraampjes en het reviseren van het vangraam. Ook de lijnfilmkast wordt schoongemaakt en geconserveerd en zonodig worden de geledingen nagekeken.

Schilderen
Nu het meeste werk gedaan is, wordt de tram zowel inwendig als uitwendig geschilderd. Tijdens het schuren of -wanneer een tram met totaalreclame de midliferevisie in gaat- het verwijderen van de stickers komen soms oude reclames of basiskleuren daarvan tevoorschijn, wat dan een bont plaatje oplevert. Wanneer de binnenzijde van de tram geschilderd wordt, is het van belang om de verfdampen goed af te voeren.

3037
4 februari 1998

3045
2 juli 2001

3015
24 januari 1996

3056
12 februari 2001


Afmontage

3045
24 augustus 2001

Tenslotte worden alle gedemonteerde onderdelen weer gemonteerd en kan na een systeemtest de tram weer als nieuw de dienst in.